“WELCOME TO ASIATRANS VIETNAM”


.:. Đơn vị thành viên  

Vietnam Chamber of Commerce and Industry

 
 

Trụ sở chính : 421 Trần Hưng Đạo, TP. Đà Nẵng, Việt Nam
Điện thoại :+84-236-3888 009 (10 lines)
Fax :+84-236-388 75 76
E-mail : vietnam@asiatrans.biz
Web : www.asiatrans.com.vn
Văn phòng:  
Dung Quất : dungquat@asiatrans.biz
Hồ Chí Minh : hochiminh@asiatrans.biz
Hà Nội : hanoi@asiatrans.biz
Hải Phòng : haiphong@asiatrans.biz
Qui Nhơn : quinhon@asiatrans.biz
Phú Mỹ : phumy@asiatrans.biz
Nha Trang : nhatrang@asiatrans.biz
Vũng Áng : vungang@asiatrans.biz
Vinh : vinh@asiatrans.biz
 

Các số điện thoại thường trực
Điện thoại: +84-914 063 123 / +84-906 55 33 99 / +84-945 78 00 79