“WELCOME TO ASIATRANS VIETNAM”


.:. Đơn vị thành viên  

Vietnam Chamber of Commerce and Industry

 
 

- Trước khi tàu đến và sau khi rời bến, chúng tôi luôn quan tâm bảo vệ quyền lợi tốt nhất cho tàu và chủ tàu.

- Môi giới thuê tàu khắp các cảng châu Á. 

- Với kiến thức sâu và kinh nghiệm thực tế của chúng tôi về các điều kiện hoạt động, với mối quan hệ tốt với các cơ quan thuộc chính quyền địa phương, lợi ích thiết thực của bạn luôn được bảo đảm.

Một số đối tác:
- Retalink Pte. Ltd.
- Global Shipping
- Shindok
- JFE, KISO Commercial  

 Nếu có yêu cầu về dịch vụ Đại lý tàu biển & Thuê tàu, vui lòng gửi thư cho chúng tôi theo địa chỉ: agency@asiatrans.biz hoặc chartering@asiatrans.biz

"P/D Inquiry"

Công ty *

Tên

*
Điện thoại/ Fax *
GRT *
Hàng hoá & Số lượng *
Cảng đến *

Ghi chú hoặc yêu cầu